BIZTONSÁGI ADATLAP KÉSZÍTÉSE

Biztonsági adatlap új készítményekhez

A vegyi anyagok gyártóinak, importőreinek az általuk előállított, illetve a közösség területére behozott anyagok és készítmények után biztonsági adatlapot kell készíteni. A vegyi anyag, készítmény szállítója az anyag átvevőjét egyes kivételektől eltekintve köteles biztonsági adatlappal ellátni. A biztonsági adatlapok tartalmi és formai követelményeinek meg kell felelnie a 1907/2006/EK (REACH), 1272/2008/EK (CLP), 1999/45/EK (DPD) és a 67/518/EK (DSD) rendeleteknek.

Biztonsági adatlap készítése

A biztonsági adatlap készítés alapfeltétel

Veszélyes anyaggal és keverékkel végzett tevékenység hazánkban bejelentés köteles tevékenység. A bejelentést az Országos Kémiai Biztonsági Intézet (OKBI) Veszélyes Anyagok Törzskönyvezése és Bejelentése Osztályához kell megtenni. A szabályos bejelentés feltétele a magyar nyelvű biztonsági adatlap.

Figyelem!
A CLP rendelet bevezetése miatt a DSD/DPD jelöléséket fokozatosan ki kell vezetni a termék címkékről és a biztonsági adatlapokról, ezért 2010-2015 időszakban az anyagok és készítmények megjelöléseire vonatkozó szabályok változtak, változni fognak. A szabályok változása miatt a biztonsági adatlapokat aktualizálni kell! Anyagok és készítmények esetén 2015 június 1.-ig biztonsági adatlapok tartalmazzák, mind a DSD/DPD, mind a CLP rendelet szerinti veszélyességi osztályokat és címkézési elemeket. 2015 június 1.-től az anyagok és készítmények egységesen a CLP szerint kell osztályozni és megjelölni.

Figyelem!
Gyártás során a technológiában előállított közti termékekre, oldatokra is szükséges biztonsági adatlapot készíteni. Az intermedierekre, technológiában el nem különített termékekre a REACH rendelet számos kedvezményt biztosít. Biztonsági adatlap azonban munkabiztonsági okokból ilyen esetben sem nélkülözhető. Hasonló okok miatt javasoljuk a veszélyes hulladékok kémiai biztonsági szabályok szerinti besorolását, értékelését is. A veszélyes hulladékok biztonságos kezelésére vonatkozó szabályok és a veszélyes áruk közúti szállítására vonatkozó szabályok megállapítására nem elegendő a hulladék EWC kódja és az un.”H” veszélyességi jellemzők megállapítása.

 

Társaságunk vállal biztonsági adatlap készítést veszélyes anyagok, készítmények, közti termékek, hulladékok számára, illetve a biztonsági adatlapok aktualizálását, fordítását. Vegyi anyagok, keverékek kémiai biztonsági tulajdonságainak meghatározását. Veszélyes anyagokkal és keverékekkel végzett tevékenység hatósági bejelentését.

Tekintsen meg egy anyaghoz és egy készítményhez készített biztonsági adatlap mintát!

h

Egy anyag minta biztonsági adatlapja amely REACH és a CLP rendelet követelményei szerint készült.

(Kattinhtató PDF)

h

Egy készítmény (keverék) minta biztonsági adatlapja amely REACH és a CLP rendelet követelményei szerint készült.

(Kattintható PDF)