Rendkívüli helyzetekre vonatkozó riasztási és intézkedési terv

26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet rákkeltő anyagok felhasználói számára előírja a rákkeltő anyag és keverék nem üzemszerű kikerülésére vonatkozó riasztási és intézkedési terv készítésének szükségességét.

Rendkívüli helyzetben, üzemzavaros állapotban, balesetben a kitettség mértéke megsokszorozódhat, továbbá olyan munkavállalók is rákkeltőknek lehetnek kitéve, akik normál üzemben nem érintkeznek rákkeltő, illetve mutagén anyagokkal. Rendkívüli helyzetben a normálüzemi állapothoz képest jellemzően eltérő expozíciós utak is kialakulnak.

A GENERISK Kft. iparbiztonsági szakértő szervezetként szisztematikus, a hazai és a nemzetközi gyakorlatban elfogadott veszélyelemzési módszerek segítségével tárja fel a lehetséges baleseteket és azok várható következményeit. Objektív baleseti gyakoriság és következmény alapú priorálási módszereket alkalmazunk, melynek célja, hogy a vállalti felkészültség arányban álljon a felmerülő veszélyekkel.

A meghatározott baleseti lehetőségek alapján, a baleset helyének és lefolyásának értékelése mellett védelmi tervezésben jártas munkatársaink erő-eszköz számítással határozzák meg a vészhelyzeti készletek összetételét, készenlétben tartási helyét.

Az egyes baleseti lehetőségekhez alkalmazkodva vészhelyzeti forgatókönyvek segítségével foglaljuk rendszerbe a riasztással, kimenekítéssel, szennyezettség mentesítéssel kapcsolatos feladatokat.

Társaságunk a riasztási és intézkedési terv elkészítésén felül vállalja az elkészített tervek oktatását. Ennek részeként megtanítjuk a vészhelyzeti célra használatos beavatkozó, védő és kommunikációs eszközök használatát. Szimulált gyakorlatokat szervezünk a dolgozók felkészítése érdekében.