Veszélyes anyagok és készítmények első magyarországi forgalomba hozatala

Veszélyes anyagokkal és keverékekkel folytatott tevékenység bejelentése

A veszélyes anyagot, veszélyes keveréket az első magyarországi forgalomba hozatal előtt az OSZIR rendszeren keresztűl be kell jelenteni.

A veszélyes anyagokkal és a veszélyes készítményekkel kapcsolatos egyes eljárások, illetve tevékenységek részletes szabályairól szóló 44/2000. (XII. 27.) EüM rendelet előírja, hogy a veszélyes anyagokkal, illetve veszélyes keverékekkel végzett tevékenységet be kell jelenteni. A bejelentés megtételéhez szükséges:

  • a termék magyar nyelvű biztonsági adatlapja
  • a termék címketerve

Előzetes regisztrációt követően az OSZIR kémiai biztonsági szakrendszer bejelentési felületén lehet megtenni a veszélyes anyag, keverék bejelentését. Ugyanilyen módon történik a biocid, illetve a veszélyes biocid termék bejelentése is.

A veszélyes anyaggal és keverékkel végzett tevékenység bejelentése szintén ugyanezen felületen történik.

Amennyiben igénybe veszi biztonsági adatlap készítési, honosítási, felülvizsgálati szolgáltatásunkat, igény esetén a bejelentéssel kapcsolatos adminisztratív feladatokat is elvégezzük.