Rákkeltő anyagok kockázatbecslése

Kockázatbecslés, Kockázatelemzés

A 26/2000. (IX. 30.) EüM rendelet előírja, hogy minden olyan tevékenység esetében, amelynek során feltételezhető a munkavállaló rákkeltővel történő expozíciója, a munkáltató köteles kockázatbecslést végezni.

A GENERISK Kft. precíz mennyiségi modellt alkalmaz az expozíció és a kockázat számítás során. A kitettség mértéke, formája és hosszúsága alapján viszonyítunk az 1×10-5 halálozás/év referencia kockázathoz. Az alkalmazott módszer képes egyszerre több rákkeltő anyagnak való kitettség esetén is (un. kumulatív) daganatkockázat számításra. A számított eredményt értékeljük és szükség esetén javaslatot teszünk a kockázat csökkentés módjára, ennek részeként a forrás korlátozására vagy lehetőség szerint egyéni és vagy kollektív védelem alkalmazására.