Vegyi anyag kezeléssel kapcsoatos felülvizsgálat, átvilágítás, oktatás

Szeretnék áttekinteni az Önökre vonatkozó veszélyes anyagokkal kapcsolatos feladatokat és kötelességeket? Milyen feladatok következnek a CLP, DSD/DPD, REACH, ADR rendeletekből? Milyen külön szabályok vonatkoznak veszélyes hulladékokra? Hogyan függnek össze a vegyi anyagok kezelésének közösségi szabályai és a munkabiztonsági jogszabályok? Szeretné megtudni, hogy az Önöknél folytatott vegyi anyag és veszélyes hulladék kezelési gyakorlat megfelel-e minden követelménynek?

Társaságunk vállalja vegyi anyag kezelésével foglalkozó dolgozók, EHS szakemberek képzését tréningek tartását, megfelelőségi auditok lefolytatását.

Vegyi anyag kezeléssel kapcsolatos felülvizsgálat, átvilágítás, oktatás