Vegyi anyagok kezelésének biztonsága, SOP

A balesetek megelőzésének fontos eszköze a vegyi anyagokkal végzett tevékenységek vállalati szintű szabályozása. A vegyi anyagok kezelésének jó gyakorlatának kidolgozása, a jó gyakorlat munkatársainktól való elvárása.

Mikor tekinthető jónak, egy vegyi anyag kezelési szabályzat?

Ha elegendően konkrét ahhoz, hogy a szerint eljárva a vegyi anyaggal kapcsolatos balesetek lehetőségét a minimálisra csökkentse.

Milyen szempontokra figyelünk a tervezés során?

  • Egymással veszélyes kémiai reakciókra képes anyagok egymástól való elkülönítése
  • A környezettel veszélyes kémiai reakcióra képes anyagok megfelelő környezetbe helyezése
  • Megfelelő kármentő méretek megválasztása
  • Az összetéveszthetőség lehetőségeinek csökkentése
  • A megfelelő egyéni védelem meghatározása

A vegyi anyaggal kapcsolatos tevékenységek szabályozásának egy másik lehetősége a működtetett technológiákhoz eljárásokhoz kapcsolódó eljárási utasítások kidolgozása (SOP = Standard Operating Procedure). Az eljárási utasítások egységes szerkezetben tartalmazzák az üzemeltetett gép, eljárás biztonságos működtetésnek valamennyi feltételét. Az eljárási utasítások előnye az áttekinthetőség, azaz, hogy a tárgyi eljáráshoz kapcsoló minden információt egy helyen talál.

Milyen szabályozási megoldást érdemes választani a biztonságos vegyi anyag kezelés gyakorlatának kialakítása során?

Véleményünk szerint általános érvényű megoldás nem létezik a vegyi anyag kezelési szabályzatok kidolgozása és bevezetése épp úgy lehet hatékony mint az eljárási utasításokon alapuló szabályozás.

Miben segíthetünk?

Kidolgozzuk, felülvizsgáljuk vegyi anyag kezelési szabályzatukat, vegyi anyag kezelési gyakorlatukat. Segítünk SOP utasítások biztonsági és környezeti feltételeinek megfogalmazásában. Tevékenységünk igénybe vehető komplex szolgáltatási formában és konzultációs formában is. A konzultációs forma egy meglévő, vagy újonnan kidolgozott rendszer véleményezését jelenti.